Sportfiskarna kräver att forskarnas rekommendationer följs

Sportfiskarna skriver i Aftonbladet om de senaste decenniernas misslyckade fiskeripolitik där forskarnas varningar och rekommendationer konsekvent ignorerats.

- När EU:s fiskeministrar träffas i mitten av oktober för att fatta beslut om nästa års fiskekvoter måste det svenska statsråd som deltar kräva att forskarnas rekommendationer ska följas, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson.

För en av våra viktigaste fiskarter – torsken – är situationen överlag katastrofal.  Ett högt industriellt fisketryck har lett till en drastisk minskning av bestånden.

Ett tag syntes tecken på återhämtning men nya larmrapporter visar att det visserligen finns många torskar i Östersjön, men nästan inga stora. På kort tid kan vi ha orsakat genetiska effekter som normalt sett tar väldigt lång tid.

- Det är ytterst allvarligt. Liten torsk ger dåligt betalt vilket hotar jobben i det svenska yrkesfisket, egenfångad fisk på tallriken har blivit sällsynt och giftalger i vattnet är hälsorisker för våra små barn och husdjur, säger Anders Karlsson.

Ett starkt torskbestånd kan genom sin roll i näringskedjan minska övergödningens skadliga effekter. När torsken minskar så ökar torskens bytesfisk som betar ner djurplankton, vilket i sin tur gör att mängden växtplankton ökar.

Internationella havsforskningsrådet rekommenderar nu som försiktighetsåtgärd en halvering av fisket för 2015.

Faktum är att det bara är i Öresund, där man haft trålförbud sedan 1932, som man kan hitta ett välmående bestånd av stor torsk. Här finns också en bärkraftig sportfisketurism som genererar arbetstillfällen och inkomster året runt.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet här: http://bit.ly/1BEIb9F

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv