Ge fan i våra vatten = mer öring på västkusten

Sportfiskarna delar genom projektet Ge fan i våra vatten ut pengar till fiskevårdsinsatser för havsöring på västkusten.
– Varje krona bidrar till bättre förutsättningar för öringen, säger Erik Ohlsson som är en av initiativtagarna till Ge fan i våra vatten.

Ge fan i våra vatten uppmärksammar hur illa ställt det är med miljön i många svenska vatten. Projektet startades av en grupp rockmusiker tillsammans med Sportfiskarna. Överskottet från skivförsäljningar och försäljning av unika Ge fan i våra vatten-produkter går till miljö- och fiskevårdsprojekt. Mer än en miljon kronor har redan samlats in.

Tre olika insatser får nu ta emot bidrag som tillsammans med ideellt arbete kommer förbättra för öringen.

Fiskevårdsnätverket Göteborg får pengar från Ge fan i våra vatten för att finansiera inköp av redskap och material till sitt arbete. Nätverket bildades 2010 och består idag av ett 40-tal ideellt engagerade fiskevårdare som arbetar med havsöringsförande bäckar i Göteborgsregionen. Utrivning av vandringshinder, trädplantering, vassröjning, utplacering av lekgrus och ståndstenar, elfisken samt översyn av kulvertar är en stor del av verksamheten.

Öringsakademien är en ideell förening som sedan starten 2010 håller till i Tanums kommuns vattendrag i norra Bohuslän. De får pengar från Ge fan i våra vatten att använda till material och resor. Föreningen jobbar för fria vandringsvägar, bättre lekområden för havsöringen och en hög biologisk mångfald i vattendragen. Ytterligare en målsättning är att höja den allmänna kunskapen kring fiskeregler och fiskeetik vid kustfiske efter havsöring.

I det tredje projektet kommer Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland gemensamt arbeta för att restaurera två vattendrag där arterna öring och flodpärlmussla förekommer. Målet är att få en ökad areal uppväxtområden för öring, en åtgärd som också kommer gynna flodpärlmusslorna i vattendragen.

Läs mer om Ge fan i våra vatten här: www.sportfiskarna.se/gefan

Kategorier: Miljö, Ge fan i våra vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv