Rösta för sportfisket!

Din röst i riksdagsvalet 14 september kan göra skillnad. Sportfiskarna ger dig en valbarometer över alla riksdagspartiers ställningstaganden i viktiga frågor.

Hur miljö- och fiskepolitiken bedrivs har stor betydelse för hur våra vatten mår. Genom att lägga din röst i riksdagsvalet på ett parti med rätt fokus kan du bidra till bättre vattenmiljö och ett bättre sportfiske. Sportfiskarna har ställt fem sportfiskerelaterade frågor till alla riksdagspartier för att ge dig ett bra underlag. Alla utom Sverigedemokraterna svarade. Vi här ger några korta kommentarer till partiernas svar. Du hittar även den fullständiga valbarometern med partiernas svar på länk längst ner.

De frågor vi ställde rörde Vattenverksamhetsutredningens förslag och anslagen till havs- och vattenmiljö och till friluftslivet. Vi frågade också om det behövs en särskild satsning på fiskevård och vad partierna vill göra för att främja sportfiskets utveckling.

Sportfiskarnas kommentarer:

Folkpartiets svar på våra frågor ger tyvärr inte någon helt konkret bild av vad partiet egentligen vill i våra frågor eller om partiet ser de stora vattenmiljöbehoven. Att kalla återinförandet av det tidigare bortplockade LOVA-bidraget en satsning samtidigt som inte anslaget till HaV återställdes kan diskuteras. Folkpartiet är dock det parti i Alliansen som varit mest drivande för mer miljövänlig vattenkraft via Vattenverksamhetsutredningen.

Moderaterna är kanske det parti som har mest fokus på att skydda näringslivet när det kommer till striktare miljökrav. Vattenverksamhetsutredningens förslag att all vattenkraft nu ska miljöprövas har knappast stöd här. Men Moderaterna har fått mycket bättre fokus på behovet av ett mer hållbart yrkesfiske och har starkt bidragit till att påverka andra länders konservativa partier i EU. Positivt även att partiet i sitt svar gör ett tydligt ställningstagande för värnandet av allemansrätten.

Centerpartiet har nu under två mandatperioder suttit på de två, sett ur sportfiskeperspektiv, tyngsta ministerposterna: miljö- respektive landsbygdsministerposten. Tyvärr har Centerpartiet inte lyckats driva våra frågor med särskilt stor framgång. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har flera gånger varit rejält snett ute med bland annat laxkvoterna och vattenmiljöfrågorna kräver långt större satsningar är vad Centerns miljöministrar åstadkommit. Miljöminister Lena Ek började sitt arbete som miljöminister med att sänka anslaget till HaV med 235 miljoner, men höjde det åter till i år med 170 miljoner efter bland annat hård kritik från Sportfiskarna. Men Eskil Erlandsson har även gjort några bra insatser för mer hållbara fiskekvoter vid ministerrådets omröstningar i EU. Det är mycket lovande att Centerpartiet nu vill göra en särskild satsning på fiskevård. Sitter Centern kvar i nästa regering kommer Sportfiskarna att hålla dem ständigt påminda om detta löfte.

Kristdemokraterna fokuserar på att värna äganderätten vilket inte gynnar den hårt ansatta vattenmiljön. Ett värnande av äganderätten går inte heller ihop med förslagen i Vattenverksamhetsutredningen. Det som i stället behövs är ny lagstiftning för vattenverksamheter och tvingande styrmedel för jord- och skogsbruk för att exempelvis skapa vandringsvägar för fisk och minska övergödning, utdikning och kalavverkningar av strandzoner. Kristdemokraternas förslag för förenklad momsstruktur kan vara positivt för sportfiskeentreprenörer.

Miljöpartiet har ett mycket tydligt fokus på förbättrad vattenmiljö via ett höjt anslag till HaV. Miljöpartiet har även ett stort fokus på klimatfrågan vilket kan göra dem obenägna att kräva miljöanpassning av all vattenkraft. När det gäller fiskefrågor är Miljöpartiet det parti som genom bland annat Europaparlamentarikern Isabella Lövins arbete i Fiskeriutskottet varit mest drivande för ett mer hållbart yrkesfiske både på hemmaplan och i EU. I en eventuell medverkan i en regering kommer partiet att få kompromissa om många frågor, förhoppningsvis skulle partiet då stå upp för vattenmiljöfrågorna.

Socialdemokraterna duckar än så länge på frågan om vattenverksamhetsutredningens förslag vilket förmodligen speglar en kompromiss mellan olika krafter inom partiet. Det är oroande att Sveriges största parti inte kan ge ett tydligare svar i frågan. Socialdemokratiske riksdagsledamoten Jan-Olov Larsson har tidigare tydligt tagit ställning för vattenverksamhetsutredningens förslag i flera debattartiklar. Socialdemokraterna ger ett tydligt svar på frågan om anslaget till Svenskt Friluftsliv och ett tydligt ställningstagande för fria handredskapsfisket och allemansrätten. I partiet finns flera representanter som har tagit tydlig ställning för olika sportfiskefrågor.

Vänsterpartiet har tydligt fokus på bättre vattenmiljö via ett höjt anslag till HaV. Positivt även med fokus på nya styrmedel för bättre vattenmiljö och värnande av allemansrätt och strandskydd. Vänsterpartiet är på pappret ett mycket starkt miljöalternativ och bedriver som oppositionsparti ett mycket aktivt miljölobbyarbete genom bland annat riksdagsledamoten Jens Holm. Men om Vänsterpartiet ska ingå i en samlingsregering kommer de att få anpassa mycket av sin politik.

Sverigedemokraterna inkom inte med några svar trots påminnelser, vilket naturligtvis även det är ett slags svar.

Läs hela valbarometern här.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv