Kallelse till Sportfiskarnas tävlingsmöte 2014

Härmed kallar förbundsstyrelsen och tävlingskommittén distrikt, klubbar och valberedning till ordinarie tävlingsmöte!

Mötet skall hållas i Stockholm den 15 november 2014. Närmare tid och plats meddelas senare.

Vid tävlingsmötet skall bland annat de motioner vilka kongressen 2014 hänskjutit till tävlingsverksamheten behandlas. Ni som har förslag på ledamöter till tävlingskommittén är välkomna med ert förslag till valberedningen senast 15 oktober.

Mail eller brev till valberedningen:
Anssi@sportfiskarna.se

Sportfiskarna
Att. Anssi
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma.


Röstberättigade vid tävlingsmötet är: tävlingskommitténs ledamöter, ombud för distrikten, klubbar och riksklubbar. Röstlängd är upprättad av förbundsstyrelsen i januari 2014 baserad på medlemsantalen i klubbar och distrikt den 31 december 2013. Ombud skall anmälas till tävlingsverksamheten senast 1 oktober 2014 för att få handlingar i tid innan tävlingsmötet.

Närvarorätt
Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid tävlingsmötet. Medlem som önskar delta på tävlingsmötet skall anmäla sig till förbundskansliet senast den 1 oktober på adress Anssi@sportfiskarna.se

eller via brev till:

Sportfiskarna
Att: Anssi
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma

Har ni frågor om tävlingsmötet kontakta Anssi Lehtevä på telefon: 08-410 80 605, e-post: Anssi@sportfiskarna.se
 

Kategorier: Äldre nyheter, Tävlingsfiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv