Domen om Brevens Bruk står fast

Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till överklagandet av domen som tvingar Brevens Bruk AB att skapa fiskvägar i Brevensån förbi bolagets dammar.

Brevens Bruk AB överklagade den tidigare domen från Mark- och miljööverdomstolen bland annat med motiveringen att kostnaden för de åtgärder, främst att bygga fiskvägar, som de måste genomföra var oproportionellt hög och att miljönyttan enligt dem var liten. Nu är domen fastställd. Fisken vann till slut!

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv