Oförändrat uttag av Östersjölax rekommenderas för 2015

Varje år lämnar Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommendationer till EU om hur mycket lax som bör fångas i Östersjön. Rekommendationen för 2015 är ett oförändrat uttag av lax. 

ICES årsrapport ger en tydlig bild av hälsotillståndet hos Östersjöns olika laxälvar. Samtidigt som ICES föreslår ett oförändrat uttag för lax påtalar de att det fortfarande finns svaga laxbestånd i exempelvis. Rickleån, Öreälven och Emån. Enligt ICES bör laxförvaltning baseras på de individuella vattendragens status och för att öka återhämtningen av Östersjöns olika laxbestånd bör miljöförbättrande åtgärder ske och ytterligare restriktioner införas till havs och under laxens vandring till dess hemvattendrag.

- De flesta av ICES rekommendationer är vad vi på Sportfiskarna länge förespråkat och vi hjälper gärna till med fiskevårdande insatser och insamling av fångststatistik, säger Anders Karlsson fiskevårdschef på Sportfiskarna. 

Sportfiskarnas Glenn Douglas från projektet ”Laxfiske framtidens besöksnäring” ser hur det går åt rätt håll i de stora laxälvarna i norr.

- Starka laxbestånd ger regional utveckling, det ser vi ibland annat på Torneälven där fiskekortsförsäljningen ökat med flera hundra procent under de senaste åren. Över 85 % av dem som fiskar kommer från platser utanför Tornedalen. Tänk om alla älvar hade samma positiva utveckling och kunde uppleva samma lyft i antalet besökare, kommenterar Glenn Douglas. 

Läs hela rapporten med ICES rekommendationer för 2015 på denna länk.

Se statistik över årets laxvandringar i Norrbotten  här.

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv