Havs- och vattenforum 2014 avslutat

Sportfiskarna fanns givetvis på plats när årets Havs- och vattenforum gick av stapeln i Göteborg.

Under tisdag och onsdag har drygt 400 personer från hela landet diskuterat vår vattenmiljö på Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens. Havs- och vattenforum är en mötesplats där myndigheter, intresseorganisationer, näringar och många fler samlas för att diskutera frågor som rör vår vattenmiljö.

En av programpunkterna på årets konferens var en paneldebatt som diskuterade hållbart nyttjande av våra vatten. Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström var en av de inbjudna deltagarna tillsammans med företrädare för bland annat yrkesfisket, jordbruket och vattenkraftsindustrin. Stefan Nyström lyfte särskilt utfiskningen av Västerhavet och vikten av att miljöanpassa vattenkraften som fokusområden. Debatten leddes av rutinerade Britt-Marie Mattsson, journalist och författare, som under konferensen även tog Havs- och Vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger på pulsen.

Sportfiskarna har under konferensens workshops lyft ett flertal frågor med myndighetsrepresentanter. En högaktuell fråga är fiskeregleringar i marina skyddade områden, där Sportfiskarna känner en oro över att myndigheterna genom bland annat politiska påtryckningar och ett gällande regeringsuppdrag riskerar att jämställa sportfiskets ofta ringa eller obetydliga påverkan med den dokumenterade påverkan på bestånd och habitat som trålningsverksamhet har, något vi sett i arbetet med utsjöområdet Bratten i Skagerrak. En annan viktig fråga som Sportfiskarna tog upp var en bättre effektivitet och tydlighet kring hur medel från vattenmiljöbudgeten ska fördelas. Pengarna passerar ofta ett flertal myndigheter och riskerar att försenas eller fastna i administration, vilket i slutändan går ut över det konkreta åtgärdsarbetet i våra vattenmiljöer.

Burgsviken, Gotland
Foto: Lars Vallin


Bland övriga talare fanns Allan Larsson, fd finansminister och grundare till Östersjöinitiativet, som pratade samarbete och helhetssyn, årets tema på forumet. Allan Larsson tog upp "Rädda Burgsviken" som ett positivt exempel på detta. Burgsviken är Gotlands största havsvik, där tidigare attraktiva badstränder och fina fiskevatten gradvis har ersatts av vidsträckta vassruggar och igenslammade bottnar. Tack vare ett brett samarbete har man nu börjat med åtgärder, där Sportfiskarnas nya gäddfabrik i Burgsviken nämndes av Allan Larsson.

Konferensen avslutades med en diskussion på temat "Vad är vatten värt" mellan miljöminister Lena Ek (C) och ordföranden i miljö- och jordbruksutskottet Matilda Ernkrans (S).Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv