Full fart framåt vid Kyrksjön!

Det stora restaureringsprojektet vid Kyrksjön i Botkyrka är nu inne i en intensiv fas. Landets hittills största gäddfabriken börjar ta form.

Under våren har över 600 meter dammvall byggts och nästan två hektar vattenspegel grävts. När projektet är klart ska området kunna dämmas till en nästan 30 hektar stor våtmark där över 10 hektar utgör perfekta lekområden för gädda. Våtmarken kommer även att få många andra positiva effekter där framförallt fågellivet förväntas öka när vadare och änder kan återta de öppna strandängar och grunda vattenspeglar som fanns i området fram till för ungefär hundra år sedan då Kyrksjön dikades ur.

Inom projektet kommer även över tio hektar skog att avverkas och på sikt är målet att hela området ska kunna skötas som årligt översvämmad strandäng.

Restaureringen av Kyrksjön är ett andra steg i det arbete som Sportfiskarna bedriver i Snäckstavikåns avrinningsområde. 2010 restaurerades Snäckstaviks våtmark med gott resultat strax nedströms Kyrksjön. Mer om projektet går att läsa på sidan 104 i Sportfiskarnas rapport Åtgärder för mer rovfisk.

Projektet är ett sammarbete mellan Sportfiskarna, markägarna och  Botkyrka kommun. Arbetet finansieras genom medel från Havs- och vattenmiljöanslaget, LOVA och EU,s landsbygdsprogram.

Läs om mer fiskevård på: www.sportfiskarna.se/rovfisk

Kategorier: Äldre nyheter, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv