Ge havet en röst och rädda fisket

I Göteborg samlas fler än 400 starka röster till Havs- och vattenforum tisdag och onsdag. I en gammal varvsbyggnad vid Norra Älvstranden ska det pratas. Men havet är fortsatt tyst och tomt.

Sverige och EU har länge fört en ohållbar fiskeripolitik. Forskarnas varningar och rekommendationer har konsekvent ignorerats. Siffrorna har varit enkla att förstå. Ändå har inget gjorts. Yrkesfiskets intressen har fått förtur, trots att näringen numera har liten betydelse för den svenska ekonomin och sysselsättningen.

På Västkusten har friluftslivet och sportfisket drabbats hårt. Möjligheten att fånga några torskar från klipporna har fått stå tillbaka till förmån för en överdimensionerad fiskeflotta. I dag är havets skafferi tömt. Egenfångad fisk på tallriken har blivit sällsynt och våra barn och unga vistas mindre ute vid vattnet. Bara det är allvarligt nog, ett väckt fiskeintresse hos ett barn ger ofta ett livslångt intresse för naturen och miljön.
I EU-parlamentet röstade förra året en majoritet för en ny europeisk fiskeripolitik. Kvoterna ska sättas så att bestånden kan öka igen och dumpningen av fisk i havet ska upphöra, i vart fall på sikt.
 
Ett intensivt lobbyarbete lönade sig men det är mycket kvar att genomföra. Sportfiskarna är Sveriges största fiske- och vattenvårdsorganisation. Vi för fiskens talan tills dess havet inte längre är tyst och tomt.
På andra sidan Atlanten i Florida sysselsätter sportfisket i dag runt 80 000 personer. På 70-talet var det, precis som i Sverige, sportfiskare som märkte att fisken försvann och slog larm. I mitten av 80-talet började amerikanska myndigheter ett målmedvetet och vetenskapligt baserat arbete för mer fisk i havet. Finansiering säkrades, strikta kvoter och begränsningar infördes. Resultatet överraskade alla. Fisken kom snabbt tillbaka och protesterna blev hyllningar. Såväl sportfisket som yrkesfisket tredubblade sina inkomster.

Med ökade anslag till fiske- och vattenvården går den negativa spiralen att vända även i Sverige. Regelverket måste också anpassas efter dagens situation. Ett nytt synsätt på fiskerilagstiftningen är nödvändigt. Moderna krav på miljöhänsyn måste uppfyllas och fiskresursen måste kunna fördelas utifrån ett hållbart samhällsekonomiskt perspektiv. Så skapas förutsättningar för nya jobb och tillväxt. Så ger vi våra ungdomar en chans att fånga fisk från klipporna igen.
På söndag är det val till EU-parlamentet och i september är det riksdagsval. Ett supervalår sägs det.

I Sverige fiskar mellan en och två miljoner människor varje år. Är det någon som är intresserad av våra röster?
 
Stefan Nyström
Generalsekreterare Sportfiskarna

Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv