Dags att meta!

tradmetebild2_800
Foto: Anssi Lehtevä / Rejält napp på flötmete!
Mete är en tacksam fiskemetod då man oftast snabbt får napp. En metetur är ett perfekt sätt att introducera barn till sportfiske eller ha en skön och rolig fiskeutflykt med familjen. Bra metevatten är ofta grunda och näringsrika med mycket vegetation. I sådana miljöer trivs olika arter av så kallad vitfisk, som mört, sarv, braxen, sutare och ruda. I de flesta sjöar finns vassvikar där det är bra att meta.

Vill man börja meta kan ett 4 meters metspö med toppknuten lina vara en bra start. Till det har man en nylonlina på ca 0,16 -0,20 mm med ett lätt litet flöte och en krok i storlek 14. En viktig detalj är att sätta sänken på linan mellan flötet och krok så att flötet tyngs ner tills bara toppen sticker upp. Med maggot som agn får man många olika fiskarter, som mört, björkna, löja och sarv. Mask eller majs som agn kan ge fångst av braxen. Med hjälp av ett fisklexikon kan man lära sig artbestämma fångsten. 

Med Sportfiskarnas app Fisknyckeln i telefonen blir det ännu smidigare.

Fånga en sutare
Mete kan också vara ett riktigt tufft och spännande sportfiske. Förutom de vanliga vitfiskarna finns det en betydligt större och mera stridbar fisk som smyger omkring i många sjöar: sutaren. Sutaren är inte bara stor och stark den är även en mycket vacker och lite lurig fisk och därmed en rolig utmaning att fånga. Sutaren trivs i gyttjiga, vegetationsrika områden i sjöarna och äter kräftdjur, musslor, mygglarver, snäckor och andra ryggradslösa djur från botten. Kvällstid kan man ofta se att den är på födosök genom att det kommer upp luftbubblor och att vasstrån rör sig när den rotar runt i botten. Sutaren är framförallt aktiv från skymning till gryning.

Lämplig utrustning
En lätt haspelutrustning med ett lite längre spö fungerar utmärkt. För den som vill vara mer avancerad finns speciella spön, så kallade matchspön och feederspön. Flätlina på haspelrullen passar till mete. En för grov lina gör det svårt att kasta lätta tackel och den är okänslig och gör att fisken inte vill nappa, lämplig lindimension är runt 0,12 mm för flätlina. Till själva kroktacklet använder man oftast nylon för att undvika trassel.

Experttips

Sportfiskarnas Anssi Lehtevä är en mycket meriterad metare. Han förordar flötmete med majs som den överlägset bästa och enklaste metoden och använder tackel för den så kallade lyftmetoden. Med lyftmetoden ligger krokbetet på botten och flötet ligger still eftersom det är ankrat med det nedersta sänket. När sutaren sedan suger i sig krokbetet lyfts det sista sänket på linan från botten. När du då ser flötet lyfta eller lägga sig på sidan eller vandrar iväg ska du göra mothugg.

När sutaren väl sitter på kroken gäller det att undvika att den snärjer in linan i växtligheten, det gäller att ta in den bestämt men ändå försiktigt. En långskaftad håv med ett mjukt finmaskigt nät är ett bra hjälpmedel för att landa sutare.

Blir det för mörkt att se flötet kan man sätta en lysstav på flötet.

En annan metod för sutare är att bottenmeta med en så kallad feeder. En feeder är en liten behållare som man trycker in mäsk i för att locka fisk till krokbetet och den utgör då samtidigt kastvikt/sänke. Kroken sätts på en upphängartafs precis ovanför feedern.

Mäskning
Mäska på en bestämd plats och kasta ditt tackel dit där så lockas sutaren och hittar ditt krokbete. Mäsk till sutarfisket kan man göra själv av ströbröd och/eller gammalt franskbröd och burkmajs. Blanda allt med lite vatten i taget tills det går att krama en lös boll. Mäskbollen ska lösas upp när den träffar vattenytan och spridas över botten. Det finns även färdiga påsar med mäsk att köpa som man sedan blandar med vatten.

Leta efter en lucka i växtligheten där du kan komma åt att mäska och fiska på 0,5-2 meters djup. Ett grundtips för mäskningen är att lägga ut 4-5 mäskbollar innan fisket och fortsätta kasta i en mäskboll i kvarten.

Mörtbullar
Varför inte prova att laga till fångsten av vitfisk? Mörtbullar eller inkokt braxen är exempelvis riktigt gott. De flesta metare sätter i regel tillbaka sutare de får oskadda. Men för inte så länge sedan var sutaren en viktig matfisk i Sverige och den anses fortfarande vara en delikatess i många länder.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Fisketips | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv