Dammutrivning gav gott resultat för aspen

Sportfiskarna Region Mälardalen rev ifjol ut en damm i Örsundaån vid Vånsjöbro för att förbättra vandringsmöjligheterna för bland annat lekvandrande asp. Nu tar sig aspen upp ovanför det tidigare vandringshindret!

Dammutrivningen genomfördes av Sportfiskarna och bekostades av Bra Miljöval, Länsstyrelsen i Uppsala och Ge Fan i våra vatten-projektet. Genom dammutrivningen tillgängliggordes ett stort lekområde uppströms.

I år följdes åtgärden upp med besiktning av aspens lek i ån för att se om de nu simmade förbi det gamla vandringshindret och nyttjade de fina lekområdena uppströms. Fler hundra aspar konstaterades leka nedströms den gamla dammen.  50 aspar märktes även med så kallade ”pit tags” i buken vilket gör att de nu kan följas under flera år med radiosändare för studier av aspens vandringar. Vid detta tillfälle observerades inga lekande aspar uppströms den åtgärdade dammen men vattendraget är starkt färgat vilket gör det svårt att notera om endast enstaka individer simmar upp.

En vecka senare genomfördes en inventerades av rom uppströms dammen. Markägaren Johan Hansson hade tidigare under veckan varit ute och fiskat gädda i ån, uppströms Vånsjöbro, men fick då istället en asp på kroken!  Det visar tydligt att aspen nu, trots relativt lågt vattenstånd, klarar att simma förbi den gamla dammen för att leka uppströms.

Asprom på bottenstenar.
De stora och gulaktiga romkornen är sannolikt från asp.

En hel del rom hittades också på bottenstenar, rommen ska nu analyseras för artbestämning men det är med största sannolikhet rom från asp. Vi kan nu alltså konstatera att den genomförda åtgärden är lyckad och redan första året kunde asparna simma vidare förbi dammen i Vånsjöbro för att leka även uppströms. Aspen som spöfångades fick så klart simma vidare i Örsundaån och leka klart!

Om aspen
Den kraftfulla aspen är den enda utpräglade rovfisken bland våra karpfiskar. Den kan väga upp emot 10 kilo och är en fantastisk sportfisk, stark och explosiv. Svenskt sportfiskerekord är en asp på 8,030 kilo från Mälaren. Aspen hugger gärna ett ytligt fiskat bete under varma sommarkvällar. Arten har drabbats mycket hårt av olika former av miljöpåverkan, främst vandringshinder, i de strömmande vattendrag som arten leker i. ArtDatabankens anger aspen status som ”Nära hotad” i rödlistan. Aspen är generellt fredad från 1 april i de strömmande vattendrag som arten leker i. Antalet reproduktiva individer i hela landet uppskattas till omkring 12000 och antalet lekområden i landet till omkring 75. I Mälaren finns flera tecken på att aspen nu ökar tack vare stora restaurerings- och åtgärdsarbeten. Om du får en stor silverblank fisk på kroken i sommar och den har stora fjäll och fenor, puckelrygg och underbett så är det med största sannolikhet en asp. Släpp då försiktigt tillbaka denna vackra fisk så den förhoppningsvis kan leka igen!

Mer info om Sportfiskarnas aspprojekt: Linda Svensson, linda.svensson@sportfiskarna.se, 08-410 80 681

 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv