Lyckad fiskevårdsåtgärd gav effekt direkt!

I höstas åtgärdade Sportfiskarna ett vandringshinder i Björkeån norr om Gävle. Vårens provfiske ger glädjande resultat. Redan har mer än 400 lekvandrande abborrar registrerats.

Vid det gamla järnbruket i Hillevik norr om Gävle mynnar Björkeån. Kraften i vattnet har utnyttjats i flera hundra år till bl.a. järnbruk och såg. Sedan många decennier tillbaka drivs inte någonting med vattenkraft i Hillevik. 2003 revs dammluckorna och ersattes av en fiskväg i form av ett inlöp för att ge fisk möjlighet att ta sig upp förbi dammen. Provfisken 2012 & 2013 har dock visat att i princip ingen fisk tog sig upp på våren. Hösten 2013 genomfördes åtgärder. En rensad och kraftigt strömsatt sträcka av ån habitatrestaurerades av Sportfiskarna. Åfåran breddades betydligt, block och sten har återförts och samtidigt har fallhöjden jämnats ut över en längre sträcka.

Under den här våren följer Sportfiskarna upp åtgärden med provfisken.

- Det var med stor glädje som vår man i fält, Bernt Moberg, vittjat fällan. Över 400 abborrar har vandrat upp på kort tid. Även mört och gädda har passerat fällan. Det kommer att bli mycket spännande att följa fiskvandring och yngelproduktion framöver, säger Lars Ljunggren, som är projektledare hos Sportfiskarna.

Det här blir ett av de fiskevårdsobjekt som ett nystartat projekt, finansierat av stiftelsen BalticSea2020, kommer att följa upp. Syftet med projektet är att samla in kunskap och sätta fokus på fiskevårdsåtgärder för abborre.

- Om några år hoppas vi ha erfarenheter och ”guidelines” för fiskevård riktad mot abborre. Förhoppningsvis kan det leda till att abborren hamnar i fokus i fiskevården på samma sätt som gäddan gjort på senare år, säger Lars Ljunggren.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv