Nordligaste gäddfabriken

Under 2013 har flera åtgärder inom Sportfiskarnas Rovfiskprojekt genomförts i Gävleborgs län.

Rovfiskprojektet har expanderat norrut. Flera åtgärder har genomförts i både Gävle och Hudiksvalls kommuner.
- Efter några års förberedelsearbete med inventeringar och planering drog åtgärderna igång på allvar under 2013, säger Lars Ljunggren från Gävle som är regional projektledare.

Bland åtgärderna som genomförts finns landets nordligaste gäddfabriker. Längst norrut ligger ”Tjuvkistan” i Hudiksvalls kommun. Tjuvkistan är en 0,4 ha stor glosjö som mynnar väl skyddat längst in i en havsvik som kallas Gäddviken.
- Tjuvkistan är en tidigare känd rekryteringslokal för främst mört men även gädda och abborre har nyttjat glosjön för lek. Lekvandringen har dock hindrats en längre tid av en underdimensionerad vägtrumma, berättar Johan Andreasson från Hudiksvalls kommun som driver projektet tillsammans med Sportfiskarna.

För att gynna rekryteringen av gädda i Tjuvkistan har vägtrumman ersatts med en valvbåge som möjliggör fiskvandring. Dessutom har rekryteringsytans areal utökats till 2,5 hektar genom att ett dämme anlagts vid glosjöns tidigare rensade utlopp så att vattennivån höjts.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: gäddfabriker |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv