Catch & release hållbart enligt ny studie

Sportfiske enligt catch-and-release-metoden kan bidra till ett hållbart fiske. Det gäller dock att vara medveten om metodens negativa effekter. Det visar nya forskningsresultat från Lunds universitet.

Biologen Martin Stålhammar har i en ny avhandling från Lunds universitet undersökt effekterna av återsläppsfiske, så kallat catch-and-release-fiske. Undersökningarna rör gädda och gös, två viktiga rovfiskar i toppen av näringskedjan i sjön. Både gädda och gös har en viktig ekologisk roll i sjöarnas ekosystem eftersom de påverkar artsammansättningen. Catch-and-release-fiske är ett hett debatterat ämne inom fiskeförvaltningen och därför är det nödvändigt med vetenskapliga undersökningar, konstaterar Martin Stålhammar.

– Mina forskningsresultat visar tydligt att catch-and-release-fiske påverkar jaktinstinkten hos rovfisk som fångas och sedan släpps tillbaka, säger Martin Stålhammar.

Men han konstaterar också att den så kallat sociala miljön, det vill säga fiskar av samma storlek i närområdet, kan påskynda återhämtningen. Enligt Stålhammar är det troligtvis utmattning och stress hos den fångade fisken som orsakar ett försämrat jaktbeteende efter återutsättning i vattnet. Flera faktorer påverkar överlevnadsframgången för återutsatt fisk. Luftexponering utmärker sig som en avgörande faktor för återhämtningsförmågan, påtalar Martin Stålhammar. Det är också välkänt att krokens placering i munnen är en av de faktorer som påverkar överlevnaden starkast, menar han.

– Somliga konstgjorda beten bör undvikas om man vill minimera skador vid catch-and-release-fiske. Forskningsresultaten visar också att storlek på fisken samt vattentemperatur påverkar krokens placering och därmed blödningen, säger Martin Stålhammar.

Sportfiske är en fritidsaktivitet av stor betydelse eftersom den omsätter mycket pengar, främjar rekreation och ökar människors uppskattning av naturen. En långsiktig förvaltning av fisken som naturresurs är dock nödvändig för att förebygga en utarmning av tillgången. Vanliga förvaltningsmetoder är fångstbegränsningar, storleksbegränsningar, fredningstider eller skyddade områden. En mer omdiskuterad förvaltningsmetod är catch-and-release-fisket. Denna metod har ökat markant de senaste åren och är idag en väletablerad fiskemetod bland inbitna sportfiskare.

–Catch-and-release-fiske har i sin helhet övervägande positiva effekter på fiskpopulationer och är ett till synes hållbart fiske jämfört med det traditionella catch-and-kill-fisket. Däremot måste sportfiskare vara medvetna om att metoden har begränsningar, säger Martin Stålhammar.

Han anser att catch-and-release-fisket kan fungera som en förvaltningsmetod i vissa vatten, på vissa arter eller vissa storleksklasser, men inte utan stöd av andra förvaltningsmetoder.

Disputationen äger rum torsdagen den 13 juni. Fredagen den 14 juni arrangerar Martin Stålhammar ett öppet seminarium för forskare, sportfiskare och myndigheter kring hållbart sportfiske. Seminarietid: kl 09.00. Plats: Ekologihuset, Lund. Anmälan krävs till seminariet.

Mer information:
Martin Stålhammar, Biologiska institutionen, Lunds universitet, 046-222 84 33, Martin.Stalhammar@biol.lu.se

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv