Mer fiskevårdsmedel finns att söka!

fiskevardsbild_800
Foto: Bengt Olsson
Sportfiskarna administrerar flera fiskevårdsfonder som medel kan sökas ur för olika fiskevårdsinsatser. Fram till 31 maj finns möjlighet att söka medel från Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse, som stöttar fiskevård och forskning kring sportfiske- och fiskevårdsfrågor. Fonderna är öppna för ansökningar från enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden, mm.

Abu Garcia Fiskevårdsfond
Abu Garcia Fiskevårdsfond fond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.

Fondstyrelsen ser också gärna ansökningar från projekt som seminarium, undersökningar, opinionsarbete och annat som ökar intresset för fiskevård och förvaltning som gynnar sportfisket. Fonden verkar enligt principen att ge lokala initiativ hjälp till självhjälp. Både enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden kan söka bidrag. Abu Garcia Fiskevårdsfond grundades och finansieras av Abu Garcia, men ansökningarna administreras av Sportfiskarna.

Göte Borgströms fond för forskning
Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.

Skicka ansökan senast 31maj till:
Abu Fiskevårdsfond/Göte Borgströms stiftelse,
c/o Sportfiskarna,
Ö. Kattarpsvägen,
PL 564,
212 91 Malmö.

Mer info: Per Göran Jönsson: pergoran.jonsson@sportfiskarna.se, 040-787 21

Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv