Ny fiskevårdsförening i Göteborg

Fiskevårdsnätverket Göteborg heter en nybildad fiskevårdsförening som har bildats av ett antal entusiaster. Föreningen fokuserar på biotopvård i de havsöringsförande bäckarna i Göteborgs kommun, totalt nästan 70km vattendrag.

Alla är välkomna att delta vid arbeten och teorikvällar som föreningen anordnar. Föreningen har inga kunskaps- eller inträdeskrav. Målsättningen är att medlemmarna ska öka kunskaperna i biotop- och fiskevård, såväl praktiskt som teoretiskt. På så sätt säkerställs förutsättningar för en stabil havsöringsstam runt Göteborgs stad och på västkusten. Föreningen bedriver inget sportfiske och arrenderar inget fiskevatten. Att ansluta sig till föreningen är kostnadsfritt. Man har också möjlighet att sponsra föreningens arbete genom ett bidrag som går direkt till biotopvård i Göteborgsområdet.

Deras hemsida är www.fiskevardgoteborg.se
Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv