Urvattnat förslag till ny EU-fiskeripolitik

Den gångna veckan har EU:s fiskeriministrar diskuterat hur fiskeripolitiken och tillhörande lagstiftning ska se ut det närmaste årtiondet.

I det förslag som slutligen röstades igenom, via en majoritet av fiskeriministrarnas röster, finns enligt bedömare stora brister gällande de ambitioner som funnits om att via en fiskerireform rädda våra fiskbestånd. Sveriges fiskeriminister Eskil Erlandsson, ofta kritiserad för att sakna handlingskraft i fiskerifrågor, stod dock upp och röstade tillsammans med flera andra ministrar emot det urvattnade förslag som slutligen lades fram. Bland bristerna nämns avsaknad av bland annat tidsgränser för när fleråriga planer ska införas, hur fisket ska kunna regleras i skyddade marina områden och hur den överdimensionerade fiskeflottan ska minskas.

Ett stort och väldigt uppmärksammat problem har varit att fångad fisk dumpas i havet. Anledningen kan vara att kvoten för den arten är fylld, att fisken är för liten eller att man genom så kallad "high grading" dumpar fångsten till förmån för större och mer värdefull fisk. Dessa så kallade utkast innebär ett stort mörkertal i fångststatistiken. 2013 kommer en gemensam fiskeripolitik och utkast kommer att förbjudas i Skagerrak från årsskiftet, men i nuvarande förslag bedöms detta inte nås i den gemensamma fiskeripolitiken.

Eskil Erlandsson har drivit just frågan om utkastförbud hårt och det är bara att hoppas att den svenska regeringen vågar driva på frågan om en tydlig reform av fiskeripolitiken. I höst ska EU-parlamentet rösta om den nya fiskerireformen, så än finns chans att påverka utgången om den kommande förvaltningen av våra hav.


Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv