Skärpt tillsyn för skyddade marina områden?

Marina skyddade områden får inte det skydd de förtjänar, enligt bland annat miljöminister Lena Ek som nyligen gjorde ett uttalande i frågan.

I fokus har djuphavsområdet Bratten hamnat, inte minst efter att Greenpeace nyligen släppt en rapport över det intensiva trålfisket i området. Bratten är ett utsjöområde beläget mitt i Skagerrak och området är unikt tack vare sina rev, raviner och hårdbottnar på djupt vatten. Här återfinns bland annat koraller och fiskarter som inte hittas någon annanstans längs svenska kusten. Bratten ligger i ett område som trålas enormt mycket av främst svenska och danska båtar, men även båtar från Norge yrkesfiskar där. Framförallt är det räka som trålas och de unika bottnarna är sedan länge till stor del söndertrålade.

2011 blev Bratten ett marint Natura 2000-område, vilket innebär att det inom EU anses ha en särskilt värdefull natur vars biologiska mångfald ska skyddas. Trots detta och att Natura 2000-områden skyddas i miljöbalken, har trålfisket fortsatt i samma takt och kritik har riktats mot länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Både Greenpeace och flertalet riksdagsledamöter anser att trålningen kräver tillståndsplikt enligt miljöbalken och att länsstyrelsen inte har skött tillsynen.

På Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) påpekar man att frågan om tillståndsplikt inte är utredd och på länsstyrelsen menar man att man ändå inte kan tillståndspröva danska och norska yrkesfiskare, utan vill hellre reglera fisket i den nya fiskerilagstiftningen. Enligt miljöminister Lena Ek (C) krävs det dock tillstånd för alla verksamheter som kan skada naturvärden i ett Natura 2000-område och bottentrålning är en sådan verksamhet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar nu med att ta fram en förvaltningsplan för Bratten och har bjudit in Sportfiskarna till ett dialogmöte för att diskutera skydd och eventuella regleringar för fisket i området. För sportfiskare är Bratten ett spännande djuphavsområde och en sista utpost där man fortfarande har chans på spännande och storvuxna fiskar som hajar, rockor, långa och lubb. Tack vare Brattens läge långt ut till havs är det otillgängligt för de flesta och besöks av en liten skara sportfiskare under en säsong. Den fina matfisken lubb är den vanligaste fångsten, medan hajar och rockor oftast återutsätts.
Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv