Sportfiskarna och Gbg:s universitet i Västnytt om havsöringen

Under tisdagen var Sportfiskarna och Göteborgs universitet intervjuade av SVT:s regionala nyheter Västnytt.

Universitetet bedriver ett projekt för att undersöka havsöringens rörelsemönster längs västkusten och Sportfiskarna bidrar med informationsspridning och samordning kring de vävnadsprover som man vill att sportfiskare ska skicka in från de egna fångsterna. Vid ett informationsmöte tidigare i vår på Sportfiskarnas regionkontor Sjölyckan fanns ett mycket stort intresse kring projektet.

TV-inslaget fokuserade på havsöringens ekologi och Sportfiskarna uttalade sig om den positiva utvecklingen för beståndet längs västkusten, där öringfisket på många platser från Varberg och norrut varit det bästa på decennier. Bidragande orsaker har varit:
  • minskad försurning och övergödning i våra vattendrag
  • stora lokala och i huvudsak ideella insatser kring utläggning av lekgrus och ståndsten i bäckar och åar
  • restaurering av dikade och rensade bäckar och åar
  • ökade insatser för att åtgärda vandringshinder
  • Skärpta regler och insatser för att få bort nätfiske i grunda och skyddsvärda områden, exempelvis kring åmynningar
Klicka här för att komma till avsnittet från Västnytt. Klippet börjar 9 minuter in i programmet.
Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv