Gäddyngel och lake i Österby myr

Tusentals gäddyngel. Och lake. Det är vad som vandrat ut från Sportfiskarnas gäddfabrik på Gotland hittills i vår.

Gäddynglen i Sportfiskarnas gäddfabrik Österby myr på Gotland har sedan en dryg vecka börjat fylla på yngelfällan i utloppet. Hittills har cirka 6 000 stycken räknats in. Observationer i myren tyder på att antalet utvandrade gäddyngel lär bli långt större än så. Tillväxten är tillsynes god, vissa gäddyngel redan är över 40 millimeter långa och riktigt tjocka.

Utöver gäddyngel så har även ett 24 millimeter långt lakyngel fångats i fällan. Det visar att lake lekte i myren under den gångna vintern! Ett resultat som är riktigt spännande. 

Det totala antalet lekgäddor som fångades i fällan för uppvandrande fisk var under säsongen 40 stycken varav 14 var honor. Den största gäddan var en hona på 4,6 kg. Även fåglar uppskattar den fem hektar stora våtmarken. Totalt har 75 olika fågelarter observerats. Många bara på kort visit eller överflygande, men många häckar också i eller i närheten av myren. Några av de häckande är skedand, rödbena, tofsvipa och gravand.

Läs mer om Sportfiskarnas rovfiskprojekt
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv