Finland föreslår stopp för blandbeståndsfiske efter lax!

Även Finland föreslår nu ett stopp för det så kallade blandbeståndsfisket efter lax i Östersjön.

Det är finska riksdagens jord- och skogsbruksutskott som kräver ett stopp. Utskottet kräver också att Finland i EU driver på ett slopande av kvoterna i Östersjön och att det så kallade blandbeståndsfisket stoppas.

Utskottets ställningstagande ingår i ett utlåtande om EU:s fiskeripolitik. Ställningstagandet innebär en total omsvängning av Finlands fiskerilinje i EU. Utskottet går emot både regeringens och ansvarige ministern Jari Koskinens tidigare linje då det gäller laxfisket.

Tyvärr behöver inte Finlands fiskeriminister följa utskottets förslag och följa Sverige beslut att fasa ut blandbeståndsfisket efter östersjölax. Frågan är alltså ännu inte avgjord.

Förslaget är dock mycket positivt och finska sportfiskeförbundets arbete för att rädda laxen har bidragit till förslaget. Sportfiskarna gratulerar finska förbundet till framgången.

Tillsammans kämpar vi nu vidare för att stoppa blandbeståndsfisket i Östersjön via kampanjen Rädda laxen!
www.sportfiskarna.se/lax kan alla som vill bidra skicka ett mail till EU med detta budskap.

Läs mer om det finska utskottets förslag här.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv