2000 laxmail till EU hittills!

Kampanjen ”Rädda laxen!” som drivs gemensamt av sportfiskeorganisationer i flera östersjöländer har nu resulterat i 2000 mail till EU:s beslutsfattare.

Den svenska kampanjen som drivs via Sportfiskarnas hemsida på adressen: www.sportfiskarna.se/lax
har nu legat ute i en vecka, tillsammans med den finska kampanjen som pågått en vecka längre är det totala antalet inskickade mail nu uppe i 2000.

– Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi har fått hittills! Nu hoppas vi att fler sportfiskare tar sig tiden att skicka vårt kampanjmail, det tar bara någon sekund men kan rädda vildlaxen för framtiden säger Glenn Douglas, Sportfiskarna Region Norr.

Syftet med kampanjen är att stoppa yrkesfisket på blandbestånd av östersjölax. Blandbeståndsfisket är ett biologiskt felaktigt fiske där man fiskar på lax från både starka och svaga laxälvar. Svenska myndigheten HaV har beslutat att Sverige som första nation stoppar blandbeståndsfisket på lax.

Om övriga östersjöländer följer Sveriges beslut finns gott hopp om att vildlaxen kan återvända till älvarna. EU ska under detta år besluta om en ny fiskeplan för östersjölaxen, därför driver nu Sportfiskarna tillsammans med övriga länders organisationer uppropet för laxen.

Förutom Sportfiskarna och finska förbundet deltar även sportfiskeorganisationer från Danmark, Polen och Estland.

Hjälp oss rädda laxen, skicka mailet och sprid det vidare!

www.sportfiskarna.se/lax
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv