Premiär för Svartedalens sportfiske lördag 27/4

Nu på lördag är det dags för premiärfisket i Svartedalen!

Fisket är stängt från torsdag den 25 april fram till öppningen på lördag. Fiskekortsautomaten vid Grandalen öppnas kl 07.00 på premiärdagen och fiskestart är kl. 08.00. Det säljs också fiskekort på plats denna dag. Pris till de tre tyngsta ?skarna som vägs in före kl. 14.00. Invägning vid Mörtevattnet.

Fiskekortspriset är 160 kr såväl på premiärdagen som under resten av 2013, och berättigar till fångst av tre laxartade ?skar. Fisketid för dagskort: april t.o.m. sept. kl. 05.00 till 01.00 påföljande dag. Övriga året 06.00-21.00.

Fiskekort kan också köpas på nätet:
www.svenskafiskevatten.se/goteborg

OBS! På grund av risk för spridning av laxparasiten Gyrodactylus salaris har länsstyrelsen förordnat att vi inte får sätta ut regnbåge i följande vatten: Klarevatten, St. Äggdalssjön, Korsevatten och Övre Långevatten. I nuläget finns ingen godkänd fisk att tillgå från någon fiskodling. Man får dock fiska även i dessa sjöar på nuvarande bestånd.

För frågor kring fisket i Svartedalen, ring Sportfiskarna Region Väst på tel.nr 031-40 17 40.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv