Biotopvård fungerar!

I höstas rensades och trösklades Sågsjöbäcken i Nacka för att lekvandrande fisk skulle kunna passera en vägtrumma: nu är fisken på plats!

Efter höstens biotopvård har ett provfiske med ryssja nu genomförts i Sågsjöbäcken för att kontrollera resultatet. Mycket glädjande är att både gädda och abborre nu har visat sig kunna vandra förbi vägtrumman. Sju gäddor fanns i ryssjan en dag!

Längre upp i Sågsjöbäcken finns flera våtmarker som passar som lek- och uppväxtområden. Den enkla och billiga åtgärden att skapa vandringsväg förbi trumman kan förmodligen göra att det produceras mängder av yngel från flera fiskarter som sedan kan vandra ut i Kummelnäsviken.

Rimligen finns det många fler bäckar och mindre vattendrag längs ostkusten som kan förbättras på liknande sätt som Sågsjöbäcken.

Biotopvården i Sågsjöbäcken i Nacka skedde på ett initiativ från lokala föreningen Boo Miljö-och naturvänner. Sportfiskarna, Nacka kommun och Länstyrelsen i Stockholms län har sedan samarbetat och bidragit till projektet.

Läs mer om Sågsjöbäcken på Nacka kommuns hemsida:

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv