Sportfiskarna svarar på rapporten God Havsmiljö 2020

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av remissen God Havsmiljö 2020 och önskar framförallt lämna synpunkter på det övergripande arbetet med havsmiljödirektivet.

Sportfiskarna välkomnar arbetet med havsmiljöförvaltningen. Rovdriften i våra hav har skapat obalans i ekosystemet på många håll och ett stort antal marina arter har drabbats hårt och i vissa fall försvunnit helt. Att ta ett helhetsgrepp på förvaltningen av haven i enlighet med havsmiljödirektivet är ett nödvändigt och högst välkommet initiativ. Sportfiskarna ser även mycket positivt på att HaV integrerar ekosystemtjänster i den ekonomiska analysen (God Havsmiljö 2020, Del 1, 1.9.2.2).

Lär av misstagen med vattendirektivet
Förbundet har under en längre tid följt det svenska arbetet med implementeringen av vattendirektivet. Vi ser flera brister i det hittillsvarande arbetet med vattenförvaltningen, trots goda intentioner från exempelvis vattenmyndigheter och länsstyrelser. För att uppnå en framgångsrik havsmiljöförvaltning ser vi det som helt avgörande att man tar lärdom av arbetet med vattendirektivet, och att man inte gör om samma misstag som skett i det arbetet. En försenad implementering av direktivet har försvårat möjligheterna att uppnå de mål som EU har satt upp i tid. 

Läs hela Sportfiskarnas svar här.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv