Omlöp i Varbosån på Gotland

Sportfiskarna projekterar och finansierar ett omlöp i Varbosån på Gotland för att hjälpa svagsimmande arter att vandra upp i ån. 

Nu har grävningsarbetet som ska ge fri lejd för flera arter påbörjats. Omlöpet som blir ungefär 55 meter långt, med en lutning på cirka 2 procent, ska anläggas förbi vandringshindret och därmed ge fri passage för bland annat gädda, abborre, mört, id, nejonöga med flera. Uppströms omlöpet ska den gamla kvarndammen restaureras till en fungerande lekmiljö för till exempel abborre och gädda.

Anmälan om vattenverksamhet har godkänts av länsstyrelsen och grävningsarbetena påbörjades veckan efter påsk. När profilen är färdigställd fylls vandringsvägen med sten och grus för att skapa en naturtrogen miljö.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv