Jackor till tillsynsmän

Sportfiskarna Region Mälardalen och Region Väst har köpt in speciella jackor till sina tillsynsmän. Syftet är att premiera de ideellt arbetande tillsynsmännen och att även synliggöra fisketillsynen.

I Region Mälardalen är tillsynsmännen numera geografiskt indelad i grupper med ansvar för närliggande sjöar. Målsättningen är att därigenom öka antalet insatser på Sportfiskekortets sjöar och öka fiskekortsförsäljningen. Bland annat kommer tillsynen att skärpas runt Lillsjön i vår. Lillsjön är ett viktigt lekområde för gös och andra fiskarter från närliggande delar av Mälaren och gösen är fredad i Lillsjön från 1 maj till midsommar.

I Göteborg samordnas och utökas tillsynen i år på bland annat prioriterade vatten på Gula Kortet och en samordning sker med Kusttillsynen i älvmynningarna och andra områden. I båda regionerna utbildas även årligen nya tillsynsmän.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv