Sportfiskarna åtgärdsarbetar i Viskans vattensystem

Sportfiskarna fortsätter med arbetet att stärka populationerna av flodpärlmussla i södra Sverige.

Det är Sportfiskarna Region Väst som tillsammans med Lennart Henrikson från Natur och Människa AB fått statsbidrag för att arbeta med Viskans avrinningsområde inom ramen för biologisk återställning i kalkade vatten. Viskan mynnar i Kattegatt i norra Halland och som i så många andra vatten i södra Sverige har flodpärlmusslan problem med reproduktionen. Problemen leder på sikt till att bestånden sakta försvinner från våra vattendrag, men metoden med artificiell infektion av flodpärlmusslans värdfisk har inneburit en möjlighet till föryngring av befintliga bestånd, samt återintroducering av flodpärlmussla i vattendrag där den tidigare funnits.

De aktuella  åtgärdsområdena ligger i Surtans, Slottsåns och Häggåns delavrinningsområden, där det nu finns flodpärlmussla som saknar föryngring. I projektet ingår bland annat inventering av eventuell förekomst av småmusslor, provfiske efter värdfisk samt mätning av bottnarnas redox-potential för att hitta väl syresatta bottnar som är lämpliga för projektet.


Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv