Fiskundersökningar i Sågsjöbäcken

Just nu pågår ett undersökande fiske i Sågsjöbäcken i Nacka för att se om det vandrar upp lekfisk förbi en åtgärdad vägtrumma i bäcken.

Under hösten 2011 hjälpte Sportfiskarna till med att tröskla upp Sågsjöbäcken vid en felplacerad vägtrumma nära Kummelnäsviken i Nacka. Vägtrumman var för högt placerad och utgjorde ett definitivt vandringshinder för alla de kustfiskar som tidigare vandrat upp i de tre våtmarker som finns belägna mellan Kummelnäsviken och Sågsjön.

- Tidigare var det vanligt att se gädda både i och
utanför bäckmynningen. Tyvärr har observationerna i bäcken blivit allt mer sällsynta med åren berättar Martin Larsson på Boo miljö- och naturvänner.

De senaste rapporterna om lekande gäddor i våtmarkerna nedströms Sågsjön är från tidigt 2000-tal och det är osäkert om det finns kvar något lekvandrande fiskbestånd som reproducerar sig i bäcken och dess våtmarker.

- Glädjande nog kunde Nacka kommun finansiera ett provfiske under våren. Det som kommer att göras är att fiska med ryssja i vattendraget för att ta reda på ifall det finns några lekvandrande fiskbestånd som går upp i våtmarkerna nu när vi åtgärdat vägtrumman berättar Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig Sportfiskarna Region Mälardalen.Ryssjan är utlagd vid Ättiksvägen och bredvid redskapet finns det en skylt med projektinformation, fångstrapporter och vilken tid redskapet kommer vittjas nästa gång så att nyfikna kan vara med och ta del av det spännande provfisket.

Mer information: 
Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig Region Mälardalen,
tobias.franstam@sportfiskarna.se, tel: 08-410 80 682
 

 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv