Oklart om musseldöd i Enångersån

På sex år kan uppemot 100 000 flodpärlmusslor ha dött i Enångersån av hittills okända orsaker.

2005 gjordes en inventering av flodpärlmusslorna i Enångersån i Hälsingland, utifrån denna inventering beräknades beståndet bestå av uppemot 160 000 individer. Efter nya inventeringar uppskattas beståndet idag uppgå till omkring 50 000 individer.

Vid den senaste inventeringen fann Länsstyrelsens personal dels en hel del döda musslor, men även levande musslor som var försvagade. Döda musslor har i två omgångar skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Provsvaren från den första omgången musslor visade att musslorna var undernärda och angripna av parasiter. – Det är dock alldeles för tidigt att säga om musslorna dött av parasitangrepp säger Per Tholander på Länsstyrelsen i Gävleborg, parasitangreppen kan mycket väl bero på att musslorna varit försvagade av annan orsak.

Provtagning krävs
Då det i dagsläget saknas kunskap om vad som orsakat musseldöden krävs undersökningar och olika former av provtagning för att försöka ringa in orsaken. Senaste inventeringen visade att dödligheten inte bara observerats i den ca 25 km långa huvudfåran utan även i ett antal biflöden. Öringen i ån visar inte några direkta tecken på att vara påverkad av något och det har hittills inte kunnat påvisas någon påverkan från skogsbruk, sedimentering eller någon annan yttre faktor. Nu behövs bland annat grundläggande undersökningar av bottenfaunan och en kartering av dödligheten.

– I maj-juni planerar vi att påbörja en noggrann kartläggning av ån. Tyvärr vet vi inte än om vi får de medel vi sökt för undersökningen från HaV, inom vår ordinarie verksamhet finns inte ekonomiskt och tidsmässigt utrymme för mer än grundläggande undersökningar säger Sara Sundin på Länsstyrelsen i Gävleborg.

– En sak vi kan göra är att titta på andra strömvatten i området och se hur deras musselbestånd mår, vi har exempelvis ett flodpärlmusselbestånd i närbelägna Nianån som vi kan undersöka säger Per Tholander, vad vi vet finns det inget annat liknande exempel i Sverige på en så omfattande och oförklarlig flodpärlmusseldöd. Det enda positiva i Enångersån i nuläget är att vi trots allt fann ett antal småmusslor som visar på framgångsrik reproduktion, avslutar Per Tholander.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv