Sportfiskarna återintroducerar flodpärlmussla

Den fridlysta flodpärlmusslan har på grund av bland annat försurning och vattenkraftsutbyggnad haft stora problem med föryngringen i södra Sverige, men nu finns hopp.

Genom en metod som Sportfiskarna använder sig av finns det nu goda förhoppningar om att kunna återintroducera flodpärlmusslan i många vattendrag. Det är regionkontoret i Göteborg som i ett projekt på artificiell väg har lyckats infektera öringyngel med flodpärlmusslans larver.
Föryngringen är beroende av lax och öring i vattendraget, eftersom larverna lever sina första 8-10 månader i livet som parasit på dessa fiskars gälar. På grund av bland annat försurning och övergödning har beståndet minskat kraftigt under 1900-talet, samtidigt som vattenkraftsutbyggnaden har bidragit till en decimering av värdfiskbestånden.

Rapporten för projektet har nu kommit och kan laddas ner från denna länk.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv