Seger för vandringsfisk och vattendirektiv i Holland

Det holländska sportfiskeförbundet Sportvisserij Nederland vann en viktig seger i högsta domstolen och stoppade därmed byggandet av ett vattenkraftverk i floden Meuse.

Sportvisserij Nederland och den lokala sportfiskeklubben Meuse Angling Club lyckades vinna mot myndigheten Ministry of Infrastructure and Environment som hade gett tillstånd till byggandet av ett vattenkraftverk i Meuse vid Maastricht.

Utslaget till fromma för sportfiske och fiskbestånd kom då myndigheten misslyckades med att övertyga domstolen om att den lilla mängd förnybar energi som kunde produceras skulle uppväga de enorma skador vattenkraftverket skulle orsaka fiskbestånden i floden. Nya rön om den höga dödligheten på laxsmolt och glasål orsakat av kraftverk bidrog till utslaget.

En annan viktig sida av domen var att den slog fast att den planerade vattenkraftsutbyggnaden i Meuse stred mot EU:s vattendirektiv om att ingen försämring får ske i vattendragen.

Trots segern i Hollands högsta domstol överväger Sportvisserij Nederland att överklaga domen till Europarätten då de anser att domen inte var helt tillfredställande utifrån Beneluxländernas avtal om vandrande fiskarter: Benelux Treaty on Migrating Fish Species.

Sportfiskarna gratulerar holländska förbundet och ser domen som en hoppfull indikation på att EU:s vattendirektiv framöver kan komma att tillämpas även i Sverige. Nyligen kom även en dom i svenska Miljööverdomstolen som stoppade utbyggnad av Ladvattenån i Kramfors kommun där det slogs fast att miljökvalitetsnormerna måste följas.
 
Svenska miljödomstolar har tidigare i regel ignorerat EU:s vattendirektiv och tenderat att konsekvent döma till vattenkraftsindustrins fördel.  Ett praktexempel på detta är domen som gav Fortum tillstånd till utbyggnaden av Eldsforsen i Västerdalälven där det till och med står i domen att utbyggnaden innebär en försämring av vattendraget.

Sportfiskarna kommer att fortsätta bevakningen av aktuella domar och skriva till domstolarna för att försäkra oss om att vattendirektivets miljökvalitetsnormer följs.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv