Skydd av sikbeståndet i Göta älv

Det har på senare tid kommit samstämmiga uppgifter om att fångsterna av sik har minskat på de populära isfiskeplatserna kring hamnarna i Göta älv.

De senaste säsongernas hårda fisketryck har inneburit att mycket sik har tagits upp, då ingen fångstbegränsning har funnits. Detta har exempelvis gjort att stora mängder sik tagits upp av enskilda isfiskare.
Fisket är fritt, men då Gula Kortets bestämmelser gäller i området överväger vi att införa en fångstbegränsning, vilket just nu saknas för sik. Vår rekommendation är därför att högst 10 sikar per person/dag får behållas och detta gäller från och med 15/2 2012. Tillsvidare gäller att rekommendationen bör efterföljas. Vi är tacksamma för att alla hjälper till att sprida informationen.

Sportfiskarna Region Väst / Göteborg
031-401740
Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv