Sportfiskarna yttrar sig om EU:s havs- och fiskerifond

Sportfiskarna har tagit del av remissen om en havs- och fiskerifond och finner idén med en samordning av finansieringen för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken vara en fördelaktig åtgärd.

Men i övrigt anser förbundet att det finns avsevärda brister, bland annat på följande punkter:

Fiskets miljöproblem och överkapacitet har fått alldeles för litet utrymme i förslaget till den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen inom ramen för hållbart fiske borde vara den högst prioriterade åtgärden inom hela EHFF!

Många åtgärder som endast berör traditionella yrkesfiskare bör utvidgas till att omfatta samtliga berörda intressen.

Samtliga berörda intressen måste få möjligheter till insyn och inflytande över förvaltning och utvärdering av system för överlåtbara fiskenyttjanderätter.
 
Läs hela yttrandet här:

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv