Seger för sportfisket i Ore älv

Nyligen beslöt en enig kommunalfullmäktige i Orsa kommun att strömsträckorna i Ore älv nedströms kraftverket i Skattungbyn och ner till Orsasjön ska restaureras.

Denna seger för sportfiske, friluftsliv och biologisk mångfald hade inte varit möjlig utan mångas engagemang och vägen fram till dagens restaurering har varit lång och full av domstolsförhandlingar. Lokala miljövänner och sportfiskeklubbar som Surpuppan, Orsa fiskevårdsområden och framsynta lokalpolitiker har bidragit till dagens positiva situation. Sportfiskarna har spelat en avgörande roll och deltagit i kampen och bevakat utvecklingen i Ore älv sedan 2005.

Stackmoradammen i Ore älv
2005 såg det illa ut för harren i Ore älv då kraftbolaget Fortum sökte tillstånd för att bygga ett kraftverk vid Stackmoradammen. Fortums ansökan fick dock nej i alla instanser och i och med avslaget i Miljööverdomstolen 2007 är Fortums planer förhoppningsvis definitivt stoppade.
27 maj 2008 rasade sedan delar av Stackmoradammen på grund av bristfälligt underhåll och i september 2009 rasade större delen av återstoden. Efter detta påbörjade Fortum en återuppbyggnad av dammen utan tillstånd från Länsstyrelsen i Dalarna. Sportfiskarna påtalade då detta för Länsstyrelsen som dock underlät att agera. Sportfiskarna gick då vidare och JO-anmälde Länsstyrelsen i Dalarna. Slutligen ålade Miljödomstolen i Nacka Fortum att riva ut dammen senast december 2014.

Återställningen av Ore älv
Ore älv hyser ett bra harrbestånd vilket möjliggör ett attraktivt sportfiske men fiskens förutsättningar kan förbättras. Älven har blivit flottledsrensad vilket innebär att alla större stenar flyttats bort och väldigt lite gömställen och ståndplatser finns kvar i älvfåran. Genom att flytta tillbaka sten i älvfåran ökar älvens produktion och stenarna skapar olika strömhastigheter vilket ger fisken bättre förutsättningar. Ambitionen med restaureringen är även att skapa fria vandringsvägar för fisken vid de två nedersta kraftverken i älven, Unnå kraftverk och Hansjö kraftverk.

Kommunalfullmäktige i Orsa ska ha all heder för sitt beslut och Sportfiskarna hoppas att fler kommuner tar efter Orsas exempel och restaurerar sina strömmande vattendrag.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |

Nyhetsarkiv