Yttrande om restaurering av Sölvbacka strömmar

Sportfiskarna har blivit tillfrågade av Storsjö byalag om att yttra sig om ett projekt som innebär nedmontering av damm vid Sölvbacka strömmar och återställning av Storsjön.  

Sportfiskarna arbetar för livskraftiga fiskbestånd i friska vatten. Ett av våra huvudmål är att bidra till återställning av skadade vattenmiljöer, så att ett bärkraftigt fiske kan ske på välmående fiskbestånd. 

Projektet innebär nedmontering av damm och återställning av Storsjön i ett område med mycket höga natur- och friluftsvärden.

Sölvbacka strömmar är Natura 2000-område samtidigt som potentialen för ett utvecklat sportfiske är mycket stor. Eftersom Ljungan uppströms Storsjön är skyddad från ytterligare utbyggnad av vattenkraft enligt miljöbalken, bör det vara särskilt prioriterat att återställa området som det var innan det påverkades av dämningar och vattenkraft.

Läs Sportfiskarnas hela yttrande här.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |

Nyhetsarkiv