Sportfiskarna uppvaktar Jämtkraft

Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen överlämnade idag en skrivelse till Kommunstyrelsen i Östersunds för att försöka förändra Jämtkrafts verksamhet.

Kommunägda Jämtkraft har alla möjligheter att förbättra sitt miljöarbete. Exempelvis kan omlöp och vandringsvägar för fisk skapas vid många av Jämtkrafts kraftverk. Fria vandringsvägar vid kraftverket i Billstaån skulle exemplvis möjliggöra för fisk att leka i ån mellan Storsjön och Näckten.

Jämtkraft har nyligen inrättat en miljöfond, Sportfiskarna ser gärna att bolaget även följer upp detta med konkreta åtgärder som gagnar den biologiska mångfalden i de utbyggda vattendragen.

Jämtland och Härjedalen är ett av våra främsta sportfiskeområden där sportfisket har mycket stor betydelse för folkhälsa och rekreation och skapar inkomstmöjligheter för befolkningen i glesbygden. Fria vandringsvägar kan innebära en förbättring för både den biologiska mångfalden och för sportfiskenäringen.

Läs hela skrivelsen här.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv