Fiskevården i Testeboån 2011

I Testeboån har många olika fiskevårdsåtgärder gjorts sedan 1980-talet, bland annat för att återskapa laxbeståndet. 2011 års åtgärder och resultat finns nu sammanfattade.

Mycket av fiskevården i ån fokuserar på det lilla laxbeståndet som under några år visat en liten men stadigt ökande trend. 2011 blev dock en besvikelse då endast 8 laxar kunde räknas in i fiskfällan vid Strömsbro kraftverk. 2010 var summan 28. Ett minskat antal lekvandrande laxar har varit verkligheten i nästan alla laxvatten längs den svenska östersjökusten detta år. Exakt vad laxens negativa trend beror på är svårt att säga. Hav- och Vattenmyndighetens beslut om en utfasning av laxfisket till havs kan dock inte vara annat än positiv för Testeboåns laxar.

Delar av Testeboån har ingått i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. Det har i praktiken inneburit att all fiskevård i denna del av Testeboån sedan år 2000 skett i samverkan mellan f.d. Fiskeriverket, Gävle kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, Sportfiskarna Gästrikland och Testeboåns fvof. Gävle kommun är huvudman för projektet.

Märkning av sik
En annan art som inventerats och märkts i Testeboån under 2011 är sik. Beståndet av sik i ån har minskat dramatiskt sedan 1980-talet. Märkningen av sik i ån är en del av en studie av sik på kusten utanför Gävle som SLU genomför. Förhoppningsvis vänder sikens negativa trend.

Kraftverken hot mot fisken
En faktor som begränsar fiskbeståndens möjligheter till återhämtning är åns kraftverk. Strömsbro kraftverk är ett hinder för utvandrande fisk som lax- och öringsmolt, utlekt fisk och den utrotningshotade ålen. Om medel beviljas kommer åtgärder att vidtas för att skydda nedströmsvandrande fisk vid kraftverket under 2012. De driftstopp i kraftverket som har köpts in av Länsstyrelsen under fiskarnas lekvandringstid har även visat sig ha god effekt för fisken som då lättare kan vandra upp.

Ett annat kraftverk som hotat fisken i ån är det längre uppströms liggande Oslättfors kraftverk där driftstopp vintertid tidigare inneburit att vattenföringen i ån helt stängts av så länge stoppet varat. Nu har automatik installerats i kraftverket som ska säkra en minimivattenföring vid driftstopp.

Den omfattande fiskevården i Testeboån kan förhoppningsvis ge ett bättre resultat för lax och andra fiskarter under 2012. Förutom lax, havsöring och sik finns även skyddsvärda arter som flodnejonöga, flodpärlmussla, flodkräfta, ål, harr och vimma i ån.

Läs hela sammanfattningen av fiskevård i Testeboån 2011.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv