Stopp för kraftverk i Västland

Länsstyrelsen i Uppsala har beslutat att Nilsson Kraft AB som sedan 1996 producerar elkraft vid kraftverket i Tämnarån vid Västlands inte får fortsätta sin vattenverksamhet med vattenavledning efter den 28 februari 2013.

Skälet till förbudet är att verksamheten saknar tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen säger i sitt beslut att det ger företaget skälig tid att antingen söka tillstånd för verksamheten eller lägga ned den.

–?Syftet med beslutet är att få till en prövning, säger Daniel Melin, handläggare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet och med tillsynsansvar över vattendraget.

–?Det fins ett antal vandringshinder i Tämnarån som påverkar det biologiska livet, med fisk och annat som hindras från att nå sina uppväxtplatser, eller som isoleras. Västland är det första definitiva hindret.

Lösningen är att bygga fisktrappor eller omlöp på de ställen där hinder finns och enligt Daniel Melin är det en naturlig del i vattenförvaltningen att försöka eliminera sådana hinder.
–?Om de söker tillstånd så kommer vi att ställa krav på att de bygger ett omlöp, säger han.

Länsstyrelsen har tidigare bett Nilsson Kraft AB att visa med vilken rätt kraftverket drivs. Bolaget har hänvisat till urminnes hävd, något som enligt tillsynsmyndigheten inte ger rätt till exempelvis kraftproduktion.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv