Medialt fokus på Stångån – nu startar äntligen arbetet för fisken!

Ovansjl1Sportfiskarnas Joel Norlin blir intervjuad av SVT i samband med att rivningen av Ovansjö kraftverk inleds. Foto: Anders Lundin

 

Efter flera års förberedelser har Sportfiskarna inlett arbetet med att ta bort dammen vid Ovansjö i Stångån. Det ska bli fritt fram för fisken och arbetet är en del i att åtgärda alla vandringshinder i vattendraget.


För några år sedan köpte Sportfiskarna Ovansjö kraftverk av Hushållningssällskapet. Syftet var att avveckla det lilla kraftverket och skapa fria vandringsvägar för fisken i Stångån, ett biflöde till Ljungan. Efter mycket förberedelsearbete har det praktiska arbetet nu startat, vilket bland annat SVT gjort ett inslag om, som ni kan se här!

I dagsläget finns åtta dammar som utgör vandringshinder i Stångån. Genom samverkan mellan olika aktörer ska alla hinder tas bort. Sundsvalls kommun jobbar i de nedre delarna av ån. I de övre delarna samarbetar Sportfiskarna och Torrsjö kraft.
– Stångån blir en förebild för hur miljön i ett helt vattendrag kan förbättras genom samverkan mellan aktörer som kommuner, kraftbolag, organisationer och lokala fiskevårdsområden, säger Joel Norlin från Sportfiskarna.

Regeringen har beslutat att pausa miljöanpassningen av den svenska vattenkraften. Något som miljö- och fiskeintressen kritiserat hårt.
– Situation för den vilda fisken i vattendrag och hav är kritisk och miljöanpassningarna behöver återupptas. Till exempel pausas miljöanpassningarna av den storskaliga vattenkraften i Ljungan, samtidigt som både havsöringen och laxen i Ljungan hotas, förklarar Joel Norlin.

Ovansjö2Äntligen kan grävmaskinerna börja göra fritt fram för fisken.

Vid Ovansjö kraftverk ska arbetet vara klart i höst om sommarens vattenflöden blir gynnsamma. För hela Stångån kommer dock arbetet att ta några år.
– Innan det är fri passage för fisken i hela Stångån kommer det att ta några år. Först då kommer vi att kunna se effekterna fullt ut, men jag är övertygad om att vi tillsammans går i mål. Det kommer inte minst att gynna havsöringen i Ljungan, avslutar Joel Norlin.

Köpet av Ovansjö kraftverket har finansierats av Sportfiskarna och via stöd från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och Rewilding Europe Capital. Utrivningen bekostas av Vattenkraftens miljöfond och Sportfiskarna.

Ovansjö3

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv