Havsmiljöpropositionen måste omsättas i konkreta åtgärder

Fiskebat-bottentrala...Foto: Markus Lundgren / Det glasklara budskapet från regeringens pressträff om ett förbud mot bottentrålning i alla skyddade havsområden backades inte upp av motsvarande skrivelser i propositionen.

Regeringen signalerar att man tar problemen med den hotade havsmiljön på allvar. Nu gäller det att de goda intentionerna även omsätts i konkreta åtgärder.

Strax innan EU-valet presenterade regeringen en havsmiljöproposition med en rad lovande åtgärder för fiskeriförvaltningen och havsmiljön. Bland annat nämndes:
- Förbud mot bottentrålning i skyddade områden.
- En utflyttning av trålgränsen till 12 nautiska mil i hela Östersjön, från Haparanda till Skanör, samt runt Öland och Gotland.
- Minskad övergödning. 
- Ett utökat skydd av marina områden för att nå det internationella målet om att skydda 30 procent av havet, där 10 % då ska vara strikt skyddat.
- En stärkt förvaltning av säl- och skarvbestånden. (utökad jakt)

Trålgränsen långt ifrån utflyttad
När sedan själva propositionen kom visade det sig att flertalet av de utlovade åtgärderna inte alls backades upp i motsvarande grad av konkreta åtgärdsförslag, tydliga uppdrag till berörda myndigheter eller utökad finansiering till dessa myndigheter. För att flera av de utlovade åtgärderna ska kunna genomföras krävs även förhandlingar med EU och andra medlemsländer. Det gäller exempelvis miljöministerns utspel om att regeringen nu ”bestämt” om en utflyttning av trålgränsen och ”infört” ett trålförbud innanför 12 nautiska mil. I propositionen används nu i stället formuleringen ”Det bör tas fram permanenta regleringar avseende pelagiskt trålfiske inom hela området upp till 12 nautiska mil från baslinjen i svensk territorialzon” För en sådan reglering ska kunna genomföras krävs då bland annat att tidigare fiskeavtal med Danmark och Finland måste omförhandlas. Sportfiskarna ser att det här uppenbart finns goda intentioner från regeringen, men att det nu även måste komma tydliga och skarpa förslag på åtgärder, exempelvis om att nu inleda förhandlingar om dessa fiskeavtal för att kunna flytta ut trålgränsen.

Fyra områden där regeringen kommer med förslag på beslut:
- Ekosystemansatsens tillämpning ska stärkas
- Övergödningen ska begränsas
- Internationella regelverk och utvecklingen inom EU (EU:s kemikaliestrategi)
- Skyddet av marina områden ska utökas och förstärkas

Dags att kavla upp ärmarna
På presskonferensen medverkade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) samt även statsminister Ulf Kristersson (M), vilket visar att regeringen tar frågan om den hotade havsmiljön på allvar. Uppenbart finns insikten om att mer behöver göras för att skydda havsmiljön och för att rädda Östersjöns fiskbestånd. Miljöministern nämnde behovet av en ekosystembaserad havsförvaltning och införandet av försiktighetsprincip i fiskeriförvaltningen. Men det krävs mer än fina ord för att åstadkomma en förändring.

-Sportfiskarna kommer att fortsatt arbeta för att regeringen även infriar sina löften och intentioner och vi förväntar oss därför mer skarpa förslag framöver, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Brett politiskt stöd för att skydda strömmingen
Under Sportfiskarnas kampanj ”Rädda strömmingen” visade en enkätundersökning bland riksdagspartierna att det fanns ett brett politiskt stöd för att stoppa det storskaliga trålfisket efter strömming. Före detta landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg (S), ger nu följande kommentar på regeringens paket för Östersjön:

– Det finns flera delar i det som vi drivit under en länge tid. Men det saknas en mycket viktig del i förslaget: ett tydligt besked om att strömmingen kommer att få en återhämtningspaus. Regeringen ger inga besked om hur den kommer att agera i förhandlingarna om nästa års fiskekvoter. Vi kräver en paus på storskaligt strömmingsfiske till dess att bestånden återhämtas, och kommer att driva den linjen i såväl riksdag som regering.

Peter Kullgren nämnde på presskonferensen att han hade bjudit in Östersjöns fiskeministrar till ett möte i Sverige inför kommande kvotförhandlingar i EU för att få en större förståelse för situationen för bland annat det svenska kustfisket. Sportfiskarna ser det som tydligt positivt att landsbygdsministern tar ett sådant initiativ och ser också att det finns ett brett politiskt stöd för att Sverige nu ska driva på för ett betydligt striktare skydd för strömmingen under kommande kvotförhandling.

Västerhavet åter bortglömt
Sportfiskarna noterar slutligen att det i propositionen saknas ett tydligt fokus på det sedan länge utfiskade Västerhavet. Här skedde de stora nedgångarna i fiskbestånden redan på 80- och 90-talen. Behovet av förslag på förbättringar av fiskeriförvaltningen och havsmiljön i Västerhavet är mycket stort och Sportfiskarna ser här fram emot nya initiativ från regeringen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv