Sportfiskarna söker ambassadörer till Härjedalsfisket

aure-sunset-800Foto: Bengt Olsson

Sportfiskarna, tillsammans med Härjedalens kommun, har just dragit igång ett treårigt projekt för att stärka fisket i kommunen.

Projektet finansierat av Region Jämtland Härjedalen och Tillväxtverket och ska syfta till att;
1. Skapa en samverkansplattform som grund för utveckling
2. Ta fram en ny fiskeplan för kommunen samt för våra fiskebygder
3. Stärka upp såväl våra fiskeorganisationer som företag och föreningar med mer kunskaper kring fiske. Såväl ur förvaltnings- som näringslivsperspektiv.
4. Bidra till erfarenhetsöverföring till omkringliggande kommuner inom regionen. 

fiskebygder-harjedal...
Härjedalens 25 fiskeorganisationer är indelade i fyra geografiska områden, så kallade fiskebygder och projektet ska verka för att stärka samverkan inom dessa områden. Såväl inom förenings- som näringsliv.

Vi söker nu fyra ambassadörer, en för varje fiskebygd, som kan vara med i den här utvecklingen och ta sig an en viktig roll som samordnare inom den egna bygden. Vi ser att du kommer att:

•    Ha en samordnande funktion och vara en motor inom den egna fiskebygden
•    Tillsammans med projektledningen-ta fram respektive bygds fiskeplan
•    Utveckla aktiviteter inom den egna bygden (fisketillsyn, föreningsutv. Biotopvårdsutb.)
•    Bistå projektledaren med att samla in material såsom beställningar, kartunderlag etc.
•    Vara en engagerad och driven ambassadör för Din egen bygd med själ och hjärta i såväl fiskevårds- som näringslivsutvecklingsfrågor
•    Ha en skattad arbetsinsats om ca 100-160timmar/år, för vilka du även har ersättning.

Det är inget krav att du är med i en fiskevårdsförening men då dessa utgör stommen i fiskeplansarbetet så är det en förutsättning att du har en insikt i föreningsarbetet och har god förmåga att samverka med såväl föreningsliv som näringsliv. Du anmäler ditt intresse genom att skicka ett mejl med en kort beskrivning av dig själv och med en motivering till varför du skulle passa bra i den här rollen. Projektgruppen kommer granska och utse ambassadörerna och stor vikt kommer läggas vid din personlighet. Anmälan görs senast 30/6 och återkoppling kommer ske under juli månad.

Verkar detta intressant, eller om du vill ha mer information, kontakta mig;
michael.arfstrom@sportfiskarna.se
070-2354601
Hoppas vi hörs!
Michael Ärfström, Projektledare Härjedalsfisket


loggor-harjedalfiske...

Kategorier: Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv