Fjällfisket hotat – Renmarkskommittén på fel spår!

fjällfiskebild-800Foto: Bengt Olsson / Sportfiske på fjället är knappast ett hot mot renskötseln.

Sportfiskarna är mycket kritiska till utredningens slutsatser i delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland. Utredningens förslag riskerar i värsta fall leda till att allmänheten utestängs från fortsatt fiske i fjällen. En av de viktigaste tillgångarna för svenskt sportfiske riskerar att gå om intet om utredningens förslag genomförs.

Sportfiskarna har nu lämnat sitt remissvar till regeringen på Renmarkskommitténs delbetänkande. Sportfiskarna kräver att om utredningen ska fortsätta måste den ges nya direktiv som garanterar att utredningen tar hänsyn samtliga berörda intressen och tydligt belyser konsekvenserna av sina förslag.

Allmänhetens möjligheter att vandra och fiska i fjällen måste garanteras. Statens roll som förvaltare av fjällens resurser och som upplåtare av fiske måste bibehållas. Det nuvarande systemet där staten förvaltar och upplåter fiske har funnits sedan 1960-talet. Det har fungerat väl och levererat ett hållbart fiske till besökande sportfiskare samtidigt som samebymedlemmarna garanterats ett fiske för egen del.

Sportfisket har inte utgjort något hot, varken mot renskötseln eller den samiska kulturen. Det finns därför ingen anledning att inte sportfisket och renskötseln ska kunna samverka i framtiden, tvärt om!

Sportfiskarnas remissvar kan du läsa via denna länk.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv