Allt svagare laxbestånd - då utökar HaV årets laxkvot

Push-up-800Foto: Sportfiskarna / Myndigheten väljer att upprätthålla ett hårt fisketryck trots beståndsnedgången. På bilden en pushup-fälla för lax.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att öka årets laxkvot genom att överföra outnyttjad laxkvot från 2023 till årets fiske. Laxkvoten utökas därmed från 15 116 laxar, vilket var det antal EU:s ministerråd beslutade om, till 17 411 laxar.

Beslutet är enligt Sportfiskarna högst tveksamt då fjolårets uppgång i älvarna var mycket svag vilket ledde till att yrkesfisket inte kunde fiska upp sin kvot. Överföringen av fjolårets outnyttjade fångstkvot till året efter görs med hjälp av så kallade mellanårsflexibilitet. Sportfiskarna är starkt emot att detta används varje år, i princip rutinmässigt, för lax och har kritiserat detta skarpt i ett flertal remisser.

-Det här är en tveksam metod som ligger precis på gränsen till vad EU:s regler tillåter. Att endast 70 % av förra årets kvot fångades, trots att fisket tilläts under en rekordlång period, visar att laxbestånden är på stark nedgång och HaV bör därmed agera med mycket stor försiktighet, påpekar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Mellanårsflexibilitet ska endast nyttjas om den inte undergräver uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål och därmed EU:s gemensamma förvaltningsmål för fiskbestånd på maximal hållbar nivå. (MSY). Biologiska data visar att så gott som samtliga vildlaxälvar inte hade ett tillfredställande antal återkommande leklaxar under fjolåret för att uppnå EU:s MSY-mål. Sportfiskarna anser därmed att HaV:s beslut inte följer andemeningen med EU-rådets motiv och syfte till förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för 2024. Mellanårsflexibilitet ska därmed inte användas av myndigheten.

HaV:s beslut att använda mellanårsflexibilitet är särskilt fel när våra laxbestånd under flera år haft kraftigt vikande återkomster. Ifjol resulterade alltså bristen på lax till att fångstkvoten inte kunde fyllas trots den förlängda fiskesäsongen. Sportfiskarna har sett hur liknande beslut att upprätthålla fisketrycket på högsta möjliga nivå bland annat har lett till den nuvarande situationen i svenska havsområden med kraschade fiskbestånd och grava ekosystemproblem.

Läs mer på havochvatten.se.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv