Ytterligare fyra samebyar stämmer staten

fjallfiskebild-sydsa...Foto: Bengt Olsson / Allmänhetens tillgång till fjällfisket är ett angeläget allmänintresse.

Nytt i fjällfiskefrågan: Ytterligare fyra samebyar kommer att lämna stämningsansökningar mot staten för att få ensamrätt att upplåta jakt och fiske.

Beskedet om stämningarna kom i en debattartikel idag på DN Debatt undertecknad av företrädare för samebyarna Sirges, Unna Tjerusj, Baste och Ran samt Svenska Samernas Riksförbunds ordförande Matti Blind Berg och förbundsjurist Jenny Wik Karlsson. 

I den så kallade Girjasdomen 2020 slog Högsta domstolen fast att Girjas sameby har ensam upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske. Sedan februari 2020 säljer Girjas jakt- och fiskekort enbart till folkbokförda i Norrbottens län. Därefter har även Talma sameby stämt staten och kräver ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Där pågår för närvarande en rättsprocess. Liknande rättsprocesser väntar nu efter de fyra nya stämningarna. I nuläget hanteras upplåtelserna på de berörda områdena av staten genom länsstyrelserna. Samebyarna Sirges, Unna Tjerusj, Baste ligger alla i Norrbotten strax söder om Girjas sameby medan Rans sameby ligger i Västerbotten. 

Sportfiskarnas linje i fjällfiskefrågan har alltid varit att oavsett vem som äger rätten att upplåta fisket ska allmänheten ha god tillgång till fjällfisket och då på rimliga villkor och i väl förvaltade vatten. Det måste staten garantera. Fortsatt god tillgång till fjällfisket är även en förutsättning för regionala turism. Fjällfisket har en lång tradition och är en av de allra viktigaste tillgångarna för svenskt sportfiske och för det rörliga friluftslivet. Det utgör ett angeläget allmänintresse. Att fiskekort endast säljs till närboende, som nu sker på Girjas samebys vatten, är en lösning som både hämmar regional utveckling och som kommer att utgöra en fortsatt grund till motsättningar och konflikter.

Sportfiskarna fortsätter att bevaka fjällfiskefrågan noga via bland annat samverkan med andra intresseorganisationer och uppvaktning av politiker. Inom kort presenteras även ett remissvar på Renmarkskommitténs delbetänkande Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv