Kusten klar – nu hittar fisken fram igen tack vare Sportfiskarna!

KråkbäckenEn underbar syn på Höga Kusten. Id, mört, abborre och andra fiskar återvänder till Kråkbäcken. Foto: Fiskdata


Går det att väcka nytt liv i Höga Kustens biflöden? Jodå, det går alldeles utmärkt. Det har vi nu simmande bevis på i dubbel bemärkelse.


Det är hoppfulla resultat som Sportfiskarnas medarbetare Andreas Karlberg rapporterar om från projektet Mera abborre på Höga Kusten. I tidigare stängda vatten så är nu kusten klar igen för abborrar, gäddor och andra fiskarter att reproducera sig.
I detta fall handlar det om två stängda lekbäckar längs Västernorrlands kust som åtgärdades 2023, med hoppet att fisken skulle återvända.

Kråkbäcken mynnar i Björköfjärden söder om Sundsvall och här har den igenslammade mynningsfåran grävts om till en meandrande bäckfåra. Bäcken som tidigare har grävts om och rätats har fått större variation genom breddning och utplacering av block. Bäcken är kort och rinner från Kråktjärnen som ligger endast 400 meter från havet. För att följa upp åtgärderna och se om fisk åter kunde ta sig upp till tjärnen, sattes en kamera ut som genast gav resultat, då flera hundra registreringar gjordes redan under första dygnet.
– Troligen missade vi en del av vårleken, men är glada att vi hann få med en del av den. Nu är flödet i bäcken lågt igen på grund av värmen och endast enstaka fiskar registreras sista veckan. Men fantastiskt roligt att se att en så enkel åtgärd så snabbt ger resultat, säger Andreas Karlberg.

ValvbågeHär är den nya valvbågen i Kråkbäcken, där även fiskkameran sitter. Foto: Sportfiskarna


Rävsöbäcken hade liknande problem. En liten bäck som även den rinner från en tjärn och mynnar i havet, cirka 500 meter längre nedströms. Även här var möjligheterna för fisk att vandra upp på våren obetydliga, med ett igenslammat och igenvuxet mynningsområde. På sträckan låg även en vägtrumma som utgjorde vandringshinder. Och om det inte var nog, så var även tjärnens mynningsområde i bäcken igenslammat och igenvuxet. Åtgärderna som genomfördes 2023 bestod i att återskapa ett öppet utloppsområde ut ur tjärnen, vägtrumman ersattes med en valvbåge och en ny bäckfåra skapades närmast havet.
– Även här satte vi ut en kamera som fick följa fiskvandring och även här kunde vi konstatera samma kväll att både gädda och abborre nu kan ta sig upp till tjärnen igen. Det är väldigt roligt att se att dessa enkla åtgärder, så snabbt ger resultat och förhoppningsvis kommer ju bestånden att öka kommande år, då nya generationer förstärker kusten.
Som en nyligen publicerad undersökning från Länsstyrelsen visar, så saknades gäddyngel i N Rävsöviken. En värdefull undersökning som vi kan följa upp om några år och förhoppningsvis kunna konstatera gädda igen, säger Andreas Karlberg.

Det ska poängteras att projektet drivs nationellt av WWF och finansieras av Postkodlotteriet, där Länsstyrelsen Västernorrland och Sportfiskarna samarbetar.
Ett väldigt lyckat samarbete, kan vi konstatera!

RäfsönEn av flera fina abborrar som simmat upp i Rävsöbäcken i vår. Foto: Sportfiskarna

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv