Medlemmar tycker till i undersökning från Uppsala universitet

pike-i-hand-800Foto: Bengt Olsson

Hur kan sportfiske bli mer hållbart och förvaltningen av våra fiskbestånd utvecklas? Det är frågor som Uppsala universitet i samarbete med Sportfiskarna vill få svar på i en enkätundersökning bland Sportfiskarnas medlemmar.

Ett slumpmässigt urval av Sportfiskarnas medlemmar kommer i maj att få en enkät utskickad via e-post från Uppsala universitet. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad medlemmarna tycker är viktigast att utveckla i förvaltningen av våra fiskresurser, med fokus på sportfisket.

- Vi kommer till exempel att fråga om ansvarsfördelningen och informationskällor gällande fiskeregler och synen på återutsättning av fisk. Vi kommer också att fråga om och på vilket sätt medlemmarna själva vill engagera sig praktiskt i arbetet för att förbättra miljön och fiskbestånden, berättar Patrik Rönnbäck som är professor vid Uppsala universitet och ansvarar för studien.

Sportfiskarna hoppas att undersökningen kan ge svar på vad medlemmarna tycker är viktigt att prioritera för ett mer hållbart fiske, men också på vilket sätt medlemmarna själva vill engagera sig.
- Svaren kommer både att hjälpa oss att prioritera och att sätta press på myndigheter och beslutsfattare. Vi hoppas att alla som får enkäten vill bidra genom att svara, säger Joel Norlin från Sportfiskarna.

Du som är medlem kan hålla utkik om du tillhör de slumpmässigt utvalda genom att titta efter ett mail från Uppsala universitet i din inkorg. Inbjudan till enkäten skickas från mailadressen: invites@mailer.alchemer.com. Utskicket görs runt 27 maj.
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv