Sportfiskarna och oppositionen kritiska till regeringens stopp för miljöanpassning

eldforsen-torr-väste...
Vattenmiljön och sportfisket blir de stora förlorarna när regeringen åter skjuter upp nödvändiga miljöåtgärder i våra utbyggda vattendrag. Foto: Bengt Olsson

Regeringens besked att de förlänger pausen för omprövning av vattenkraften ytterligare ett år möts av skarp kritik. Även höga rikspolitiker från oppositionspartierna backar nu upp Sportfiskarnas linje.

– Förhalningen av att förse vattenkraften med moderna miljövillkor innebär bland annat att akut hotade arter som flodpärlmussla och ål går en osäker framtid till mötes och att fiskar som lax och öring hindras i sin vandring till lekplatser.
Det konstaterar Sportfiskarna genom generalsekreteraren Sten Frohm, i förbundets yttrande över remissen att skjuta upp miljöprövningarna ytterligare ett år.

Beskedet om den förlängda pausen väcker starka reaktioner, både från andra miljöorganisationer som exempelvis WWF och Naturskyddsföreningen, politik och allmänhet. Upprördheten beror dels på beslutet i sak men även regeringens hantering och bristande dialog med andra än branschen.

Enligt Sportfiskarna går det att ifrågasätta om det överhuvudtaget finns sakliga skäl för att pausa omprövningarna då det ännu saknas underlag för en bedömning av konsekvenserna på elsystemet.

Att miljöanpassningarna skulle innebära en kännbar förlust för elproduktionen stämmer inte heller. Den förlust av elproduktion som beräknas bli en följd av att förse vattenkraften med moderna miljövillkor uppgår till 1,5 TWh. Under den tid som den nationella planen är tänkt att genomföras beräknar Energimyndigheten att elproduktionen från vattenkraften kommer att öka med 2 TWh till följd av klimatförändringar. Utöver det tillkommer det effektiviseringar i befintliga kraftverk, som vida överstiger 1,5 TWh.

Här kan du läsa Sportfiskarnas remissvar i sin helhet.

Med anledning av regeringens besked så uppvaktar Sportfiskarna givetvis rikspolitiken, för att sätta press på dem att agera i frågan.

Joakim-Jarrebring-80...Sportfiskarnas Anders Lundin fick ett tydligt besked av Socialdemokraternas Joakim Järrebring: ” Det är oerhört viktigt att miljöanpassningarna kommer igång så fort som möjligt”. Foto: Bengt Olsson

En av dem som tagit debatten för att processen ska komma igång är Joakim Järrebring, (S) som jobbar med miljöfrågor i miljö- och jordbruksutskottet.
– Det är oerhört viktigt att miljöanpassningarna kommer igång så fort som möjligt, för miljön likväl som för kraftproduktionen, poängterar han till Sportfiskarna när vi träffar honom vid riksdagen.

Andrea-Andersson-Tay...Även Vänsterpartiets miljötalesperson Andrea Andersson Tay backar upp Sportfiskarnas linje. Foto: Bengt Olsson

– Det finns flera skäl till att miljöanpassningarna måste komma igång, inte minst de ekologiska. Fiskbestånden måste byggas upp, i både älvarna och haven, säger Andrea Andersson Tay till Sportfiskarna.

Ett av de partier som tog initiativ att pausa miljöanpassningarna var Centerpartiet, men även där höjs det nu röster för att starta processerna.
– Vi vill ha fisken och naturen tillbaka, det är viktigt för både ekosystemet, besöksnäring och livsmedelsförsörjning, säger Karin Jonsson som är ordförande för Centerpartiet i Jämtland/Härjedalen och oppositionsråd i Krokoms kommun.

Centerpolitiker-katt...Centerpartisterna Karin Jonsson och Martin Ådahl vid Kattstrupeforsens kraftverk i Jämtland. Karin Jonsson säger att både Krokom och andra berörda kommuner måste få hjälp att bygga upp bestånden av vildfisk. Foto: Anders Lundin

Sportfiskarnas träffade henne vid Kattstrupeforsens kraftstation längs Indalsälven, tillsammans med Martin Ådahl, som är Centerpartiets ekonomisk-politisk talesperson. Han tog till sig perspektivet att miljöanpassningarna är särskilt viktiga för de kommuner som levererar vattenkraft och fått betala med sina naturresurser. 

Sportfiskarna kommer fortsätta att uppvakta rikspolitiken i frågan, både regeringen och oppositionspartierna.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv