Varning för gyro: heads-up till dig som fiskar i våra västsvenska älvar

gyro_1000pxDen lilla laxparasiten Gyrodactylus salaris fäst på laxungarnas gälar och kan för den drabbade fisken innebära dödlig utgång. Var noga så du inte sprider den vidare. Läs artikeln. Foto: Mathias Arnham.

”Gyroparasiten” lever på laxungar i sötvatten och sprids enkelt via våta vadare, vadarkängor och annan fiskeutrustning. Se till att följa nedan råd när du byter vattensystem, så vi inte sprider den vidare.

Den kallvattenälskande, cirka 0,5 millimeter lilla ektoparasiten Gyrodactylus salaris lever på laxungar i sötvatten. Sedan sent 80-tal har parasiten, via laxodling fått fäste i några av Västsveriges viktigaste uppväxtområden för laxen, bland annat Ätran och Säveån och har sedan dess spridit sig till många andra västkustälvar. Alla vatten norr om Göta älv har ännu inte smittats av parasiten, men om vi inte är försiktiga så kan det enkelt hända. Vi som fiskar löper stor risk att flytta med oss parasiten om vi inte är försiktiga.

Det är mycket viktigt att du ALLTID ser till att vadarkläder och fiskeutrustning hunnit torka innan du byter vattendrag ELLER DESINFICERA kläder, kängor, stövlar och utrustning med Virkon

Exempel: Fiskar du i smittade vattendrag som Ätran, Kungsbackaån eller Rolfsån och planerar fortsätta fiska i exempelvis Örekilsälven bör du vara mycket observant. 

Parasiten fäster på laxungarnas slemskikt och vid talrik förekomst kan detta innebära dödlig utgång för den drabbade fisken.

Läs en mer ingående artikel om parasiten HÄR.

Tack för uppmärksamheten!

Kategorier: Miljö, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Syd, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv