Regeringens dråpslag mot vattenlivet – miljöanpassningarna skjuts upp ett år till

TurbinVattenkraften slår hårt mot fisk och annat vattenliv. Nu kommer beskedet att regeringen stoppar/pausar miljöanpassningarna ända fram till 1juli 2025. Foto: Anders Lundin
 

Miljöanpassningarna av svensk vattenkraft framstår allt mer som ett haveri. Nu meddelar regeringen att processen skjuts upp ett helt år till, på vattenlivets bekostnad.


Både EU, miljöorganisationer och andra tunga aktörer har kritiserat Sverige för att inte efterleva EU:s vattendirektiv, alltså tillse att våra vattendrag har god ekologisk status genom att bygga fiskvägar och på annat sätt främja vattenmiljöerna.
Den beslutade planen för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, NAP, har redan skjutits upp ett flertal gånger, samtidigt som tiden rinner ut för svaga bestånd av lax, ål och annan fisk. Det kommer också allt fler vittnesmål om att intensiva korttidsregleringar av vattenkraften slår hårt mot stationära fiskbestånd i berörda älvar och sjösystem.
Nu meddelar regeringen att miljöanpassningarna skjuts fram ett helt år till, med 1 juli 2025 som nytt datum.

Budskapet från Klimat- och näringslivsdepartementet, med liberalernas Romina Pourmokhtari som ansvarig minister, är ordagrant: ”Regeringen avser vidta åtgärder som bidrar till att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv. Syftet är att medge tillräckligt med tid för regeringen att slutföra arbetet med att ta fram de författningsändringar och andra åtgärder som ska förbättra omprövningsprocessen och förse vattenkraften med moderna miljövillkor på ett ordnat och rättssäkert sätt”.
 

Kommer knappt att påverka elproduktionen

Elproduktionen går alltså före ekosystemen, trots att miljöanpassningarna bara skulle motsvara någon enstaka procents produktionsbortfall. På lite längre sikt är dessutom prognosen att vattenkraftsproduktionen kommer att öka med mellan 5–10 procent, genom högre vattenflöden i allmänhet. Miljöanpassningarna skulle alltså bara påverka elproduktionen marginellt.
Priset kan nu bli mycket högt för ekosystemen, inklusive haven som också utarmas på liv. Det är också ett dråpslag för många berörda kommuner och människor som sett fram emot att fiskbestånden i älvsystemen ska börjas byggas upp, till gagn för livsmedelsförsörjning, rekreation och bättre fiske. Miljöanpassningarna skulle inte minst vara en form av återbäring till de kommuner som producerar vattenkraft och betalat med sina naturresurser.

Sportfiskarna kommer att följa händelseutvecklingen och uppvakta politiken högljutt i denna fråga, och förbundets generalsekreterare Sten Frohm skräder inte orden kring regeringens besked:
– Det här är ett svek mot både ekosystemet och människor som vill ha tillbaka både fisk och annat liv i vattendragen. Naturen kan inte vänta längre, vi ser ju tydligt hur fiskbestånden far illa, inte minst laxen och den utrotningshotade ålen. Det här är allvarligt, och vi förväntar oss att den politiska oppositionen och även EU agerar kraftfullt i detta, kommenterar Sten Frohm.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Ungdom, Ge fan i våra vatten, Strömmande vatten, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv